Biuro ELNET świadczy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych oraz spółek partnerskich.

W zakresie usług księgowych zapewniamy Naszym Klientom
pełną obsługę księgową w zależności od przyjętej formy rozliczeń:

-obsługę kadrowo – płacową,
-sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów obowiązujących deklaracji i sprawozdań,
-reprezentowanie interesów Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
-przyjmowanie i udział w imieniu Klienta w kontrolach US, ZUS w naszym Biurze,
-na życzenie klienta: system internetowego dostępu do danych księgowych.

W zakresie usług kadrowych zapewniamy Naszym Klientom:

-prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z aktami osobowymi,
-sporządzanie list płac,
-sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników,
-sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS i US obowiązujących deklaracji i rozliczeń,

Dodatkowo zapewniamy Naszym Klientom:

-pomoc oraz doradztwo przy otwieraniu nowej działalności i wyborze najbardziej atrakcyjnej

formy rozliczeń i opodatkowania,
-konsultacje i pomoc księgową w bieżącej działalności firmy.

Aby dopełnić ofertę obsługi księgowej zawiązaliśmy ścisłą współpracę z partnerami z branży IT.
W związku z tym w naszym biurze można nabyć sprzęt komputerowy,oprogramowanie firmy INSERT,
kasy fiskalne firmy POSNET,a także uzyskać doradztwo i wspracie techniczne.